ประกาศจัดซื้อ-จัดจ้าง

ข่าวประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 3 ประจำปีงบประมาณ 2564
 177.89 KB
 06-07-2564
Download ( pdf )
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างออกแบบอาคารสำนักงานและห้องน้ำรวมโดยแยกเป็นห้องชาย - หญิง
 45.01 KB
 06-18-2564
Download ( pdf )
เรื่อง จ้างออกแบบอาคารสำนักงานและอาคารห้องน้ำแยกเป็นห้องน้ำหญิงและชาย ขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกสี ตำบลโคกสี อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น
 687.44 KB
 06-01-2564
Download ( pdf )
เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 2 ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ (เดือน มกราคม - มีนาคม 2564)
 167.17 KB
 03-07-2564
Download ( pdf )
เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ ๑ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ (เดือน ตุลาคม - ธันวาคม ๒๕๖๓)
 189.67 KB
 01-11-2564
Download ( pdf )