ข่าวประชาสัมพันธ์

เรื่อง รายงานการตรวจสอบพัสดุประจำปีงบประมาณ 2564
 1.48 MB
 10-27-2564
Download ( pdf )
ประกาศ กกต.ประจำองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสี เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการปิดประกาศและติดแผ่นป้ายเกี่ยวกับการหาเสียงเลือกตั้ง ในการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสี และนายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสี
 142.5 KB
 10-11-2564
Download ( pdf )
ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสี เรื่อง ให้มีการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสี
 102.09 KB
 10-06-2564
Download ( pdf )
ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสี เรื่อง ให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสี
 169.65 KB
 10-06-2564
Download ( pdf )
ใบสมัครรับเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสี (ผ.ถ. 4/1)
 228.98 KB
 10-06-2564
Download ( pdf )