ข่าวประชาสัมพันธ์

 Sub Categories

ประกาศ อบต. โคกสี (0 Document)
การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี (6 Documents)
งานภาษี (0 Document)
ประกาศเรื่องรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปี 2565
 379.01 KB
 11-08-2565
Download ( pdf )
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
 57.76 KB
 07-22-2565
Download ( pdf )
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
 550.79 KB
 07-22-2565
Download ( pdf )
เรื่อง การขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. ๒๕๖๒ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕
 84 KB
 06-27-2565
Download ( pdf )
ข่าวประชาสัมพันธ์ ร่วมประกาศเจตนารมย์ต่อต้านการคอรัปชั่นทุกรูปแบบ
 112.36 KB
 04-29-2565
Download ( pdf )