ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง
เรื่อง ประกาศผลผู้ชะนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นสือ ประจำไตรมาสที่ 4 เดือน กรกฎาคม - กันยายน 2565
 270.75 KB
 10-07-2565
Download ( pdf )
เรื่อง ประกาศผลผู้ชะนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นสือ ประจำไตรมาสที่ 3 เดือน เมษายน - มิถุนายน 2565
 162.84 KB
 07-06-2565
Download ( pdf )
ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้างไตรมาส 2 ปี 2565 เดือน มกราคม - มีนาคม 2565
 106.27 KB
 04-28-2565
Download ( pdf )
ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้างไตรมาส 1 ปี 2565 เดือนตุลาคม -ธันวาคม 2564
 171.09 KB
 04-28-2565
Download ( pdf )
ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้างไตรมาส 1 ปี 2564 เดือน กรกฎาคม - กันยายน 2564
 177.89 KB
 04-28-2565
Download ( pdf )