• Description 1

องค์การบริหารส่วนตำบนโคกสี

วันที่ 29 มีนาคม 2564  องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสี จัดกิจกรรมโครงการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กปลอดโรค ประจำปีงบประมาณ 2564 เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจในการดูแลสุขภาพเด็ก ให้กับเด็กและผู้ปกครอง

อ่านเพิ่มเติม...

กิจกรรมวางพวงมาลา

อ่านเพิ่มเติม...

โครงการแห่เทียนพรรษา ประจำปี 2557

อ่านเพิ่มเติม...

โครงการพัฒนาแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์

อ่านเพิ่มเติม...

โครงการเครือข่ายปลอดบุหรี อบต โคกสี

อ่านเพิ่มเติม...

งาน อบจ. มอบรองเท้าบูท อุทกภัย 2554

อ่านเพิ่มเติม...

งานวันปิยะมหาราช ประจำปี 2554

อ่านเพิ่มเติม...

งานแจกข้าวสารอุทกภัย 2554

อ่านเพิ่มเติม...

งานกีฬาสี งานวันปีใหม่ 2554

อ่านเพิ่มเติม...

ข่าวประชาสัมพันธ์

เรื่อง รายงานการตรวจสอบพัสดุประจำปีงบประมาณ 2564
ประกาศ กกต.ประจำองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสี เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการปิดประกาศและติดแผ่นป้ายเกี่ยวกับการหาเสียงเลือกตั้ง ในการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสี และนายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสี
ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสี เรื่อง ให้มีการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสี
ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสี เรื่อง ให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสี
ใบสมัครรับเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสี (ผ.ถ. 4/1)
ใบสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสี (ส.ถ.4/1)
เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕
เรื่อง การขยายกำหนดเวลาการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี ๒๕๖๓ - ๒

ประกาศจัดซื้อ-จัดจ้าง

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างออกแบบอาคารสำนักงานและห้องน้ำรวมโดยแยกเป็นห้องชาย - หญิง
เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 3 ประจำปีงบประมาณ 2564
เรื่อง จ้างออกแบบอาคารสำนักงานและอาคารห้องน้ำแยกเป็นห้องน้ำหญิงและชาย ขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกสี ตำบลโคกสี อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น
เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อจัดจ้าง ประจำไตรมาส 2 ปีงบประมาณ 2564 (เดือนมกราคม - มีนาคม 2564)
เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อจัดจ้าง ประจำไตรมาส 1 ปีงบประมาณ 2564 (เดือนตุลาคม - ธันวาคม 2563)
ทดสอบลง ประกาศจัดซื้อ เครื่องตัดหญ้าจำนวน 2 เครื่อง
ประกาศการเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้างโครงการปรับปรุงผิวจราจรถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เป็นผิวแอสฟัสท์ติกคอนกรีต บ้านหนองหัววัว หมู่ที่ ๖ โครงการที่ ๑
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโคกสีหมู่่ 2
เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 2 ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ (เดือน มกราคม - มีนาคม 2564)

หนังสือสั่งการสำนักงานส่งเสริมการปกครองจังหวัดขอนแก่น

หนังสือสั่งการสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น