ประวัติความเป็นมา

บรรพบุรุษของคนในตำบลโคกสี (บ้านโคกสี) พื้นเพเดิมนั้นมีเชื้อสายมาจากเมืองนครจำปาสี (พระธาตุนาดูนในปัจจุบัน)   นครจำปาสีถูกภัยสงครามจนเป็นเหตุให้เจ้าเมืองนครจำปาสี และภรรยาถึงแก่ความตาย   คนที่อยู่ในนครก็หนีแตกกระเจิงไปคนละทิศละทาง   โดยแตกออกเป็น 3 กลุ่มใหญ่ แต่ร่วมเดินทางมาด้วยกัน เมื่อ 3 กลุ่มนั้นเดินทางหนีภัยสงครามมาถึงบ้านโนนเมือง (ในพื้นที่อำเภอโกสุมพิสัยในปัจจุบัน)   จึงได้แยกเดินทางออกเป็น   3   สาย กลุ่มที่ 1 เดินทางไปทางเมืองฟ้าแดดสูงยาง (จังหวัดกาฬสินธุ์ในปัจจุบัน)   กลุ่มที่ 2   เดินทางไปทางด้านทิศเหนือข้ามแม่น้ำโขงมุ่งสู่นครเวียงจันทน์หรือหลวงพระบาง ส่วนกลุ่มที่ 3 เดินทางมาตามลำน้ำพอง พอมาถึงบริเวณทิศตะวันตกของที่ตั้งวัดศิริธรรมิกาวาส บ้านโคกสีในปัจจุบันได้พากันพักอาศัยอยู่ชั่วคราว ทำให้เกิดความคิดขึ้นว่าตรงบริเวณนี้อุดมสมบูรณ์ พอที่จะตั้งหมู่บ้านเป็นหลักแหล่งได้ จึงได้ตั้งหมู่บ้านพากันพำนักอาศัยอยู่ แต่อีกส่วนหนึ่ง   ได้เดินทางต่อไปทางเมืองหนองคาย   เมื่อไปถึงได้เล่าถึงความเดือดร้อนให้เจ้าเมืองหนองคายทราบ เจ้าเมืองจึงได้จัดสถานที่ให้อยู่ตามแนวลำน้ำโขง โดยในกลุ่มนี้มีลูกชายคนเล็กของเจ้าเมืองนครจำปาสีมีนามว่า เจ้าวัชระกุมาร ที่รอดพ้นชีวิตจากภัยสงครามร่วมเดินทางมาด้วย

          ส่วนกลุ่มคนที่ตั้งหมู่บ้านอยู่บริเวณที่เป็นที่ตั้งบ้านโคกสีปัจจุบัน   ก็เริ่มตั้งตัวเป็นปึกแผ่นตามลำดับ ต่อมาได้มีพระสงฆ์ 2 รูป คือ พระอาจารย์จันดี กับ พระอาจารย์โสดา เดินทางมาจากเมืองสาเกตุ   (จังหวัดร้อยเอ็ด)   ได้มาร่วมตั้งหมู่บ้าน   พร้อมกับตั้งวัดขึ้นประจำหมู่บ้านและได้ตั้งชื่อหมู่บ้านและวัด   ขึ้นว่า บ้านโคกก่อง   และ   วัดบ้านโคกก่อง”   ทั้งสองพระอาจารย์และชาวบ้านญาติโยมก็อยู่กันมาโดยปกติสุขตามลำดับ     แต่ต่อมาได้เกิดโรคระบาดขึ้น   เป็นเหตุให้ผู้คนล้มตาย พระอาจารย์ทั้งสองกับชาวบ้าน   จึงร่วมใจกันทำพิธีแก้เคล็ดย้ายบ้านและวัดข้ามฟากถนนมาทางด้านทิศตะวันออก เมื่อประมาณปีพ.ศ. 2393 และเพื่อให้เกิดความเป็นสิริมงคลจึงได้ตั้งชื่อบ้านขึ้นใหม่ว่า บ้านโคกสี และ วัดบ้านโคกสี

          ในเวลาต่อมาบ้านโคกสี   ได้ยกฐานะขึ้นเป็นตำบลโคกสี     โดยแรกเริ่มนั้นมีทั้งหมด   11 หมู่บ้าน   หลังจากนั้นในปี พ.ศ. 2528   ตำบลโคกสีได้แยกหมู่บ้านออกเพื่อตั้งเป็นตำบลอีกตำบลหนึ่งคือตำบลหนองตูม   และมีการแบ่งแยกหมู่บ้านใหม่ที่เหลืออยู่   จนในปัจจุบันนี้มีทั้งหมด 14 หมู่บ้าน และได้ยกฐานะจากสภาตำบลโคกสี เป็นองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสี เมื่อปี พ.ศ. 2539